Par mums

Latviešu-somu koris „Ziemeļmeita” ir dzimis Helsinkos 2012. gadā. No pašiem pirmsākumiem kori ir vadījis talantīgais diriģents Ilmārs Millers, kurš ierodas apraudzīt savus dziedātājus ik nedēļu no Latvijas. Pirmie pieci kora pastāvēšanas gadi ir bijis laiks sevis meklēšanai un apliecināšanai. Lolojām lielas cerības, vienlakus jutām mazu nerdošību par savu nākotni, un nemitīgi slāpām uzslavu. Nākošie pieci bija un vēl joprojām ir mūsu augšanas gadi. Ir cēlusies izpildījuma kvalitāte, un to ir novērtējuši arī profesionāļi: koru skatēs “Ziemeļmeita” ir ieguvusi augstas vietas latviešu diasporas koru grupā. Kora mākslinieciskajam līmenim kāpjot, pieaudzis ir arī kora koncertu daudzums, kas vainagojies ar kolektīva atpazīstamību latviešu diasporā un radījis interesi par kora darbību arī somvalodīgos kora mūzikas cienītājos. Kurp koris dosies un kādus kalnus gāzīs savos tīņu gados, mums visiem vēl ir noslēpums. Koris “Ziemeļmeita” aktīvi piedalās Eiropas latviešu apvienības ELA organizētajos diasporas koru pasākumos, tādos kā Eiropas Latviešu Kultūras Svētki Briselē 2015. gadā un Dublinā 2019. gadā. Ievērojamākie koru pasākumi Latvijā, kur ”Ziemeļmeita” ņēmusi dalību, ir Vispārējie Latviešu Dziesmu svētki un Latvijas simtgadei veltītais rokoperas ”Lāčplēsis” uzvedums Arēnā Rīga. Papildus mākslinieciskajai darbībai koris veic svarīgu uzdevumu, uzturēdams sociālās saiknes Somijas latviešu vidū. Piederības sajūta Latvijai un tās stiprināšana ir viena no svarīgākajām diasporas aktualitātēm. Kopš 2016. gada Rihards Zarinš darbojas kā kora “Ziemeļmeita” otrais diriģents. Korim ir regulāra sadarbība ar viesdiriģentu no Polijas Karolu Kisielu.

Papildus informācija pieejama šeit

Kopš 2021. gada augusta vidus, pēc desmit mēnešu pārtraukuma, latviešu-somu korim “Ziemeļmeita” ir atsākušies mēģinājumi. Ir tik aizkustinoši ļauties mūzikas varai klātienē, satikt draugus un priecāties par kopā būšanu korī. Jau otro gadu koris ”Ziemeļmeita” uzsāka sezonu plašākās telpās – Helsinku Vācu skolā (Deutche Schule Helsinki). Par iespēju nomāt plašākas un mēģinājumiem piemērotas telpas pateicamies Latvijas Republikas Kultūras ministrijai, Pasaules Brīvo latviešu apvienībai (PBLA)!

Diriģents

Ilmārs Millers (1982) absolvējis Igaunijas Teātra un Mūzikas akadēmiju ar bakalaura grādu kora diriģēšanas specialitatē 2013. gadā. Ilmārs ir diriģējis kori Ziemeļmeita no pašiem pirmsākumiem 2012/13. sezonas. Ilmāra neatlaidīgā darba rezultātā koris ir ievērojami audzis un sevi pieteicis ne tikai par latviešu kora mūzikas tradīcijas vēstnesi Somijā, bet arī par neatņemamu un uzticības vērtu pamatelementu pasaules latviešu diasporas koru kopā. Radis saikni ar ārzemju latviešu koriem, Ilmārs citu projektu starpā ir iesaistījies lielāko un nozīmīgāko diasporas kopkoncertu veidošanā un vadīšanā, par ko Ziemeļmeitas dziedātājiem ir liels lepnums. Tādi bija Eiropas latviešu kultūras svētki ELKS Briselē 2015. gadā un Eslingenas dziesmusvētki 2017. gadā. Ziemeļmeita no sirds priecājas un novērtē, ka tik ļoti aizņemtajam kordiriģentam, šobrīd mūsu Ilmārs diriģē arī Siguldas jaukto kori Atvars un ir pārņēmis Tallinas Tehniskās universitātes kamerkora vadību, pietiek spēka un enerģijas atceļot pie sava ziemeļu kora ik nedēļu. Ko mēs bez viņa iesāktu? Somijā nav iespējams atrast diriģentu, kas pārzinātu un spētu strādāt ar latviešu kora dziesmu sarežģīto materiālu, turklāt iesaisitītu mūs Latvijas kora mūzikas galvenajās norisēs – koru skatēs un Dziesmusvētkos!

Koncerti un festivāli

2024

Koncertuzvedums ”Daugava”

4. maijā notika arī Latvijas neatkarības atjaunošanas svētku lielkoncerts Helsinku Klints baznīcā. Dievnams dabas dziļajā klēpī dāvāja spēkus izdziedāt un izdzīvot Mārtiņa Brauna dziesmu ciklu ”Daugava” ar Raiņa vārdiem un izjustām vārsmām no Aleksandra Čaka poēmas “Mūžības skartie”. Kopkori kas sastāvēja no Ādažu novada kultūras centra jauktais koris Saknes, Luksemburgas latviešu koris Meluzīna , Kopenhāgenas latviešu koris In corde meo un Latviešu-somu koris Ziemeļmeita vadīja Ādažu kora Saknes diriģents Ārijs Ādamsons, kas papildus diriģenta darba pienākumiem vēl kuplināja muzikālo skanējumu ar varenu bungu rībināšanu. 

Koncertu finansiāli atbalsta Latvijas Republikas Ārlietu ministrija no diasporas atbalsta projektu programmas līdzekļiem. Koncertu informatīvi atbalsta Latvijas Vēstniecība Somijā un Rozentāla biedrība.

Eiropas savienības paplašināšanās  20. gadadiena

4. maijā Somijas galvaspilsētā Helsinkos tika kupli svinēta Latvijas neatkarības atjaunošanas 34. gadadiena. Galvenie dalībnieki bija četri latviešu kori: Ādažu novada kultūras centra jauktais koris Saknes, Luksemburgas latviešu koris Meluzīna , Kopenhāgenas latviešu koris In corde meo un Latviešu-somu koris Ziemeļmeita. Kori ieskandināja Eiropas savienības paplašināšanās  20. gadadienas svētku atklāšanas koncertu vienā no Helsinku centrālajiem laukumiem. Eiropas himna “Oda priekam” Eiropas svētkos Helsinkos tika dziedāta skaidrā latviešu valodā! 

Meistarklases Sīkaniemi mācību centrā

Latviešu-somu koris Ziemeļmeita un Kopenhāgenas latviešu koris In corde meo pavadīja trīs neaizmirstamas, meistarklases piesātinātas dienas 12.4. – 14.4.2024 Sīkaniemi mācību centrā, vēl sasalušā Vesijervi ezera krastā Somijas pirmatnējās dabas skavās. Kori slīpēja 4. maija lielkoncerta programmu, Mārtiņa Brauna dziesmu ciklu ”Daugava”, diriģenta Ārija Ādamsona vadībā un apguva skaņrades maģijas praktiskos noslēpumus vokālās pedagoģes Viktorijas Majores drošajā tvērienā, kā arī diriģentu Riharda Zariņa un Karola Kisiela uzraudzībā. Šādi par saviem iespaidiem pēc trīs dienu darba dalījās Ārijs Ādamsons: ”Labāk iepazinu latviešu diasporas dziedātājus. Tie mani pārsteidza ar augsto sagatavotības līmeni nošu materiāla pārzināšanā un pārliecinošā vokālā skanējumā, kas ļāva uzreiz pievērsties tehniskām niansēm.” Kori pateicas meistarklases idejas autoram un galvenajam organizatoram, kora Ziemeļmeita diriģentam Ilmāram Milleram! Meistarklasi finansiāli atbalstīja Nordic-Baltic Mobility Programme for Culture.

2023

Ziemassvētku dievkalpojums

21. Decembrī  Koris Ziemeļmeita uzstājās dievkalpojumā Vecajā Helsinku baznīcā. Koncertā izpildijām skaistākās Ziemassvētku dziesmas.

Koncerts “Sweet Bells of Christmas”

Koncerts “Sweet Bells of Christmas” lika Ziemssvētku stāstam ieskanēties Espoo pilsētas Tapiolas baznīcā 1.decembrī. Latviešu-somu koris Ziemeļmeita un Vantaa pilsētas kamerkoris dziedāja dažādu laiku un tautu Ziemassvētku dziesmas.

Koncertu atbalstija Latvijas Kultūras ministrija, Latvijas Republikas Ārlietu ministrija no diasporas atbalsta projektu programmas līdzekļiem, Pasaules brīvo latviešu apvienība un Eiropas latviešu apvienība, Latvijas Ārlietu ministrija, Latvijas vēstniecība Somijā, Espoo pilsetas kultūras nodaļa un Vantā pilsētas pieaugušo izglītības centrs.

Latvijas 105. Gadadienas svinības Tallinā

18. Novembrī koris ‘’Ziemeļmeita’’ aizvadīja skaistu koncertu Tallinā, Skolotāju namā, pašā vecpilsētas sirdī.  Kora repertuārā bija latviešu mīļākās un patriotiskākās dziesmas.

Latvijas proklamēšanas 105. gadadiena Helsinkos

16. Novembrī Latvijas vēstniecībā Somijā tika atzīmēta Latvijas proklamēšanas 105. gadadiena. Koris ‘’Ziemeļmeita’’ tajā sanākušos viesus iepriecināja ar muzikālo priekšnesumu.

XXVII Vispārējie latviešu dziesmu un XVII Deju svētki

Latviešu-somu koris Ziemeļmeita ir atdevis visus spēkus un atguvis tos trejkārši Mežaparka Sudraba birzī XXVll Vispārējos latviešu Dziesmu  svētkos. Lietū mērcēti un saulē karsēti pavadījām neaizmirstamu svētku nedēļu, kuras neapšaubāmās virsotnes bija koncerti Tīrums un Kopā augšup.

Koru skates

Ziemeļmeita godam aizvadījusi koru skati. Koris ar 43,56 puktiem ieguvis pirmo vietu B-grupā, kā arī vissaugstāko novērtējumu Diasporas koru grupā.Paldies mūsu lieliskajam diriğentam Ilmāram Milleram!Ar diasporas latviešu koru sniegumu punktu ziņā var iepazīties LNKC mājas lapā:

https://www.lnkc.gov.lv/lv/media/23852/download?attachment

Vasarsvētku dievkalpojums

28.Maijā Latviešu-somu koris Ziemeļmeita noslēdza pavasara sezonu ar uzstāšanos Vasarsvētku dievkalpojumā Leppävaara baznīcā.

Ziemeļeiropas reģionālais kopmēģinājums

17. februārī, Dānijā, koris ‘’Ziemeļmeita’’ ieradās uz Ziemeļeiropas reģionālo Dziesmu Svētku kopmēģinājumu, kurā piedalijās arī Kopenhāgenas latviešu koris ‘’In corde meo’’, Dienvidzviedrijas latviešu koris ‘’Skåne’’, Latviešu koris Igaunijā ‘’Ziemeļu balsis’’, LDB latviešu jauktais koris “Rietumvējš”. Nometnē ar koristiem strādāja virsdiriģenti -Agita Rimšēviča, Jānis Baltiņš un Kaspars Ādamsons. Par to varam uzgavilēt Latvijas Nacionālajam kultūras centram! Kopmēģinājums norisinājās no 17. līdz 19. februārim.

2022

Latvijas proklamēšanas 104. gadadiena

15.novembrī Latvijas vēstniecībā Somijā tika atzīmēta Latvijas proklamēšanas 104. gadadiena. Koris Ziemeļmeita tajā sanākušos viesus iepriecināja ar muzikālo priekšnesumu.

Koncerts ”Uguns upe”

Koncertā ‘’Uguns upe’’ koris Ziemeļmeita un Alūksnes novada Kultūras centra skolotāju koris Atzele vienojās kopīgā dziesmā. Koncertos, kuri notika Loimā un Helsinkos, 11. un 12. Novembrī, tika izpildīti skaņdarbi no XXVII Vispārējo latviešu dziesmu svētku programmas.

Koncertu atbalstija Latvijas Kultūras ministrija, Pasaules brīvo latviešu apvienība un Eiropas latviešu apvienība.

Koru kavalkāde

Koris Ziemeļmeita 8. Oktobrī, Helsinkos  Musiikkitalo uzstājās koru kavalkādē. Kurā izpildija 3 latviešu dziesmas.

XXVII Vispārējo latviešu Dziesmu un XVII Deju svētku Noslēguma koncerta “Kopā Augšup” kopmēģinājums

17. Septembrī, Mežaparka lielajā estrādē notika XXVII Vispārējo latviešu Dziesmu un XVII Deju svētku Noslēguma koncerta “Kopā Augšup” kopmēģinājums/modelēšana, tajā piedalijās arī koris ’Ziemeļmeita’’.

Eslingenas Dziesmu svētki

Laikā no 16.-19. jūnijam koris devās uz Eslingeni. Eslingenas Dziesmu svetki nu jau ienemuši stabilu vietu latviešu Dziesmu svētku vēsturē. Pasākums bija ar daudzpusīgu programmu, kurā galvenie notikumi bija svētku gājiens un dižkoncerts.

Sulasolin Laulu- ja soittojuhlat

No 10.-12. jūnijam Ziemeļmeita piedalījās Somijas koru asociācijas SULASOL organizētos Dziesmu svētkos Jiveskiles pilsetā. Koris piedalījās gan svētku gājienā un noslēdzošajā kopkoru koncertā, gan muzicēja vietējos krodziņos un baznīcā.

Koncerts ”Pavasara balsis”

1. Jūnijā, Merikartano senioru namā, Espoo izskanēja koncerts ‘’Pavasara balsis’’. Koncertprogramma tika gatavota īpaši šai uzstāšanās reizei; tā bija putnu dziesmu un saules gaismas piepildīta! Koncertu atbalstīja Espoo pilsētas kultūras nodaļa.

Koncerts ”Pavasara balsis”

14. maijā koris Ziemeļmeita organizēja koncertu Pavasaras basis, koncertā uzstājas arī Helsinku satiksmes departamenta vīru koris un Vantā pilsētas kamerkoris. Ar triju koru trejkāršu spēku izpildījām skaistākās dziesmas no Somijas koru asociācijas SULASOL 2022. gada Dziesmu svētkiem un XVII Vispārējiem latviešu Dziesmu svētkiem. Latviešu-somu kora Ziemeļmeita diriģents – Ilmārs Millers, koncertmeistare Laura Balabane-Verhuškina. Helsinku satiksmes departamenta vīru kora diriģente – Anita Lehtonen, koncertmeistars Tapio Lehtonen. Vantā pilsētas kamerkora diriģente – Ilona  Korhonen.

Koncertu atbalstīja Latvijas Ārlietu Ministrija un Latvijas Vēstniecība Somijā.

2021

Adventes dievkalpojums

Koris Ziemeļmeita uzstājās Adventes dievkalpojumā 5.12.2021 Leppävaara baznīcā. Ziemeļmeita dalījās gaidīšanas priekā un dziesmā. Vēlējām, lai gada vistumšāko laiku izgaismo sveces uz balti klāta saimes galda, sudrabaina sniega kārta uz palodzes, jūras, ezeru un vižņojošo upju spoguļi, kā arī zvaignes, kas krustiem debesīs.

Koncerts "Ziemeļu blāzmā uzdejot"

Koris Ziemeļmeita uzstājās deju kolektīva Aurora 5 gadu jubilejas koncertā “Ziemeļu blāzmā uzdejot” 4.12.2021. Koris varēja pildīt savu pamatfunkciju – dziedāt klausītājiem, kas nemaz nav pašsaprotami vai vienkārši šajos laikos. Koncerta noslēgumā koris izpildīja dziesmu ”Pilni vižņu mani mati” un tās pavadījumā dejoja visi koncerta deju kolektīvu dalībnieki.

Meistardarbnīca 2021. gada augustā

Laikā no 27. līdz 29. augustam koris “Ziemeļmeita” ticies trīs dienu meistardarbnīcā, kurā galvenokārt strādāts pie nākamo Dziesmu svētku repertuāra. Meistardarbnīcu vadīja diriğenti Ilmārs Millers un Karols Kisiels. Meistardarbnīcas laikā meklējām atbildes uz jautājumiem – vai vienā nedēļas nogalē var atgūt pusotra gada laikā pazaudēto? Kā mostas koris pēc pandēmijas?

Projektu finansiāli atbalstīja Latvijas Republikas Ārlietu ministrija, Latvijas Republikas vēstniecība Somijā un Helsinku Vācu skola.

2019

Good Times Express ātrvilciens piestāja Apollo Live Club koncertzālē Helsinkos, sestdien, 14. decembrī plkst. 20.00

Good Times Express bija satraucošs koncertceļojums cauri laikiem, dažādiem kontinentiem, mūzikas stiliem un dedzīgam mīlas stāstam. Mēs sākām ar agrīnā džeza mūzikas skaņdarbiem un finišējām ar mūsdienu popmūzikas klasiķiem!

Koncertā uzstājās trīs spoži solisti, Adriana Tšupova, Kristīne Baltiņa un Marks Vaino, pirmais Baltijas dāmu saksofona kvartets Next Move (Inga Meijere, Baiba Kuzmina, Katrīna Kivleniece Anete Levica) ar pavadošo instrumentālo grupu (Āris Ozols, Matīss Žilinskis, Ansis Klucis, Valters Gotlaufs), kā arī latviešu-somu koris Ziemeļmeita un Tallinas Tehniskās Unversitātes kamerkoris. Koncertu diriģēja Ilmārs Millers.

Videomākslinieces Līvas Vilnītes-Panteļējevas projekcijas lieliski papildināja profesionālo mūziķu un divu amatierkoru uzstāšanos.

Pirms koncerta profesionālie mūziķi un koru dziedātāji piedalījās intensīvās meistardarbnīcās, kuras vadīja Ilmārs Millers un Inga Meijere. Meistardarbnīcas tika organizētas lai veicinātu profesionālo mākslinieku sadarbību un pieredzes apmaiņu, kā arī lai radītu augstas kvalitātes darba vidi un māksliniecisko izaicinājumu amatierkoru dziedādājiem. Meistardarbnīcu dalībnieki pārstāvēja galvenokārt trīs valstis Baltijas jūras reģionā, Latviju, Igauniju un Somiju.

Koncertprojektu līdzfinansē Latvijas Republikas Kultūras ministrija, ka arī Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programma „Kultūra”.

Koncerts “Dziesmas lai vieno mūs!”

3. augustā  “Ziemeļmeita” un Alūksnes Kultūras centra skolotāju koris “Atzele” diriģentu Jāņa Baltiņa un Ilmāra Millera vadībā Alūksnes pilsētas svētkos aicināja uz sadziedāšanos. Koncertā skanēja tautā iemīļotas melodijas.

II Eiropas latviešu kultūras svētki

Dublinā no 13. jūnija – 16. jūnijam norisinājās II Eiropas latviešu kultūras svētki, arī koris ’’Ziemeļmeita’’ bija dalībnieku pulkā un kopā ar citiem koriem kāpa uz lielās skatuves sadziedāšanās svētku lielkoncertā.

Koncerts "Aizdzen mani Kurzemē"

Koncerts notika 25.maijā Baldera zālē. Ar kori “Ziemeļmeita” koncertā piedalījās arī tradīcijām bagātais Somijas igauņu koris “Siller”. Koncertā skanēja dziesmas trijās Baltijas jūras tautu valodās – gan senas tautasdziesmas, gan laikmetīgu skaņdarbu melodijas.

Koncerts ‘’Nams un dziesma’’

4.maijā Ziemeļmeita devās uz Mazirbi, lai ieskandinātu Lībiešu tautas nama 80. jubilejas gadu. Diriģentu Ilmāra Millera un Karola Kisiela vadībā koris uzstājās ar plašu latviešu un somu dziesmu programmu.

Koncerts ''Pavasara pieskāriens''

24. aprīlī labdarības koncertā priecējam Merikatanon senioru nama iedzivotajus ar pavasarīgu koncertu ”Pavasara pieskāriens”, kurā izpildījam latviešu un somu tautasdziesmas, kā arī modernākus skaņdarbus. Koncertu atbalstija Espoo pilsētas kultūras nodaļa. Koncerta dirigenti Ilmars Millers un Karol Kisiel (Polija).

2018

Koncerts ''Jaunie draugi''

2018.gada 24.novembrī Latvijas Nacionālās bibliotēkas Ziedoņa zālē notika koncerts ‘’Jaunie draugi’’, kurā uzstājās ‘’Ziemeļmeita’’ ,Latvijas Republikas Zemessardzes orķestris, Zemessardzes bigbends un Zemessardzes koris ‘’Stars’’. Uz skatuves tika izpildīti skaņdarbi, kurus caurvija Dzimtenes mīlestības tēma.

Rokopera ''Lāčplēsis''

Latvijas valsts simtgades svinību priekšvakarā – 2018. gada 8. novembrī “Arēna Rīga” pirmo un vienīgo reizi Latvijas vēsturē notika unikāla rokoperas “Lāšplēsis” izrāde – tās iestudējums ar simfonisko orķestri diriģenta Jāņa Liepiņa vadībā. Arī korim ”Ziemeļmeita” bija tas gods piedalīties šajā pasākumā.

Art goes kapakka

16.augustā ‘’Ziemeļemeita’’ atklāja rudens  sezonu, piedaloties festivālā ’’Art goes kappaka’’. Pasākums sākas ar kopkoncertu Senāta laukumā un turpinājās vairākos Helsinku restorānos un bāros.

XXVI Vispārējie latviešu Dziesmu un XVI Deju svētki

Korim bija gods piedalīties visā pasaulē unikālajos Latvijas simtgades Dziesmu un Deju svētkos, kuros 16 000 balsu izsekoja Latvijas likteņstāstam noslēguma koncertā “Zvaigžņu ceļā”. Koris “Ziemeļmeita” kāpa uz skatuves arī kopā ar pasaules latviešu koriem koncertā “Cilvēks. Mūžs. Skan!”. Koncertu ieskandināja un nobeidza tieši mūsu diriģenta Ilmāra Millera diriģētās dziesmas.

Latvijas Kultūras dienas Igaunijā - Latvijai 100

2018.gada 9.jūnijā koris ‘’Ziemeļmeita’’ piedalijās vietējās latviešu diasporas rīkotajā pasākumā “Latvijas kultūras dienas Igaunijā – Latvijai 100”, kur kopā ar Igaunijas latviešu kori “Ziemeļu balsis” un Tallinas Tehniskās Universitātes kamerkori sniedza īpašu koncertu. Svētki norisinājās nesen atklātajā Igaunijas Vēstures muzeja filiālē Maarjamäe pils parkā.

Dzintara tilts

”Dzintara tilts” – latviešu-somu kora “Ziemeļmeita” un Alūksnes skolotāju kora “Atzele” kopkoncerti Somijā.

2018. gada 9. un 10. februārī latviešu-somu koris ”Ziemeļmeita”, diriģentu Ilmāra Millera un Karola Kisiela vadībā, un Alūksnes skolotāju koris ”Atzele”, diriģentu Jāņa Baltiņa un Inas Perevertailo vadībā, uzstāsies ar koncertprogrammu ”Dzintara tilts” Rietumsomijas pilsētā Loimā un Helsinkos. Koncerta nosaukums ”Dzintara tilts” ir radies no asociācijas, ka abu koru mājvietas atrodas Baltijas jūras pretējos krastos. Kori ir satikušies uz dzintara tilta.

2017

Dziesma brīvībai

Koncerts ‘Dziesma brīvībai’ ir latviešu-somu kora Ziemeļmeita, Latvijas Vēstniecības Helsinkos, Jēgeru asociācijas, somu kora Kaaderilaulajat un Latvijas Zemessardzes bigbenda dāvinājums  Somijas neatkarības simtgades godināšanai. Koncerts ieskandina arī Latvijas simtgades svinību gadu. Ar šo koncertu vēlamies godināt to karavīru piemiņu, kas cīnījās un krita par Somijas un Latvijas neatkarību. Koncerts ir jo īpaši veltīts somu jēgeru piemiņai, kas piedalījās neatkarības cīņās abās zemēs.

Tavas saknes tavā zemē

Koncertprogramma “Tavas saknes tavā zemē” radusies neatlaidīga darba rezultātā. 2017.gada puteņos, atkušņos un pirmajos pavasara saules staros koris Ziemeļmeita un pagājušo ruden Helsinkos Rozentāla biedrības paspārnē dzimusī latviešu tautas deju kopa Aurora teju dubultojuši ierasto mēģinājumu skaitu, lai veiksmīgi startētu Latvijas simtgades Dziesmu un deju svētku skatēs. Ar gandarījumu kopkoncertā dāvājam paveikto mūsu klausītājiem, skatītājiem un paši sev. Stiprinām un spēcinām saknes.

Koru skates

Gatavojoties XXVI Vispārējiem latviešu Dziesmu un XVI Deju svētkiem, 2017. gada martā un aprīlī notiek Latvijas koru skates. Šogad pirmo reizi repertuāra apguves pārbaude un novērtēšana tika veikta arī latviešu koriem ārvalstīs (žūrijas komisija – Romāns Vanags, Ivars Cinkuss, Mārtiņš Klišāns, Gints Ceplenieks un Jānis Baltiņš).

Latviešu-somu kora “Ziemeļmeita” debija 2017. gada Latvijas koru skatē A-grupā vainagojusies ar triumfu: Diploms ar I pakāpes kvalitātes zīmi godam nopelnīts, iegūstot 43.00 punktus, kas mūsu kori ierindo pirmajā vietā starp ārvalstu koriem!

Ar ārvalstu latviešu koru sniegumu punktu ziņā var iepazīties LNKC mājas lapā: http://www.lnkc.gov.lv/jaunumi/latvijas-koru-skasu-rezultati/

Skates ir būtisks sagatavošanās posms Dziesmu un deju svētku Noslēguma koncertam, lai apzinātu koru dalībnieku kvalitatīvo un kvantitatīvo sastāvu, veicinātu koru māksliniecisko izaugsmi un kvalitatīvu attīstību.

Pateicamies visiem apsveicējiem, atbalstītajiem un līdzjutējiem!

2016

Soli tuvāk

2016. gada rudenī latviešu-somu koris ”Ziemeļmeita” aicina somu kori ”Procantus” uz sadziedāšanos. Ziemassvētkiem tuvojoties, rodas jauna, kopīga koncertprogramma ”Soli tuvāk”. Tajā iekļautas gan senas tautasdziesmas, gan mūsdienu komponistu oriģināldarbi. Vai īsta brīnuma recepte nav gaužām vienkārša? Paiesimies soli tuvāk viens otram! Vistumšākajā gada laikā spersim soli pretī gaismai!

Koris ”Ziemeļmeita”, diriģenti Ilmārs Millers, Rihards Zariņš
Koris “Procantus”, diriģents Sakari Ylivuori
Sestdien, 10.decembrī, plkst.18:00, Leppävaara baznīcā, Veräjäkallionkatu 2, Espoo

Latvijas kultūras dienas Igaunijā

Koris “Ziemeļmeita” 2016. gada 11. jūnijā devās uz Tallinu, lai piedalītos pirmajās Latvijas Kultūras dienās Igaunijas Brīvdabas muzejā. Diriģents Ilmārs Millers.

Starptautiskais koru mūzikas festivāls “The London Sangerstevne 2016”

2016. gada maijā koris “Ziemeļmeita” piedalījās starptautiskā koru mūzikas festivālā “The London Sangerstevne 2016”. Koris Londonā sniedza divus koncertus festivāla ietvaros 2016. gada 13. maijā baznīcā St Matthew’s Church un festivāla galvenajā koncertā 14. maijā baznīcā St Sepulchre Without Newgate. Koncertmeistare Sintija Šteinkopfa. Diriģents Ilmārs Millers.

Koncerts ”Pavasara pieskāriens”

2016. gada 7. maijā koris uzstājās Espoo kultūras centrā ar jaunu koncertprogrammu “Pavasara pieskāriens”. Koncertmeistare Sintija Šteinkopfa. Diriģents Ilmārs Millers.

Koncerts ”A Sky Full of Stars”

Pēc aizvadītiem diviem veiksmīgiem koncertiem 2015. gada rudenī koris “Ziemeļmeita” nolemj vēlreiz sniegt koncertu ”A Sky Full of Stars”. Biļetes uz koncertu 2016. gada 20. februārī Helsinkos, kultūras centrā Caisa, tiek pilnībā izpārdotas. Pavadījums: Jāns Ēriks Ārdams (ģitāra), Marts Nemms (basģitāra), Taniels Kuntu (klavieres), Karls-Heinrihs Arro (bungas). Solisti: Līna Jonas, Kristīne Baltiņa, Rihards Zariņš. Diriģents Ilmārs Millers.

2015

Koncerts ”A Sky Full of Stars”

2015. gada rudens sezonas noslēgumā koris Ziemeļmeita uzstājas ar diviem popmūzikas koncertiem ”A Sky Full of Stars” Espoo Karatalo zālē 28. novembrī un 5. decembrī Helsinkos KOKO teātra zalē. Diriģents Ilmārs Millers.

Eiropas Latviešu Kultūras Svētki

Koris Ziemeļmeita piedalās Eiropas Latviešu Kulturas Svētkos (ELKS) Briselē 2015. gada 18.-21. junijā. Diriģents Ilmārs Millers darbojas kā Svētku kopkora visdiriģents.

Koncerts ”Ar saules spēku”

Koncerts ”Ar saules spēku” 2015. gada 24. maijā Espoo Kultūras centra aulā. Koncertmeistare Sintija Šteinkopfa. Diriģents Ilmārs Millers.

2014

Ziemassvētku koncerti Ziemasvētku Šūpuļdziesmas

Ziemassvētku koncerti Ziemasvētku Šūpuļdziesmas 2014. gada 13. decembrī Kauklahden Senioru nama un Matinkylä kulturas nama, Espoo. Piedalās Rihards Zariņš (klavieres), Martiņš Vilnītis (perkusijas), Jānis Katinskis (bassgitara), Toms Žeikars (gitara). Diriģents Ilmārs Millers.

latvija

Latvijas Republikas proklamēšanas 96.gadadiena

2014.gada 18.novembrī Latvijas vēstniecībā Helsinkos Latvijas vēstnieks Somijā Uģis Bambe rīko pieņemšanu par godu Latvijas Republikas proklamēšanas 96.gadadienai.  Pieņemšanā dzied latviešu un somu koris “Ziemeļmeita”. Diriģents Ilmārs Millers, koncertmeistars Rihards Zarins.

Koncerts "Tango Kuume"

Koncerts Tango Kuume 2014. gada 10. maijā Tallinā un 11.maijā Helsinkos, Balderin zale, Aleksanterinkatu 12, Helsinki. Piedalās Tallinnas Tehniskas universitates kamerkoris, Igaunijas latviesu koris  “Ziemeļu balsis”, Somijas latviesu-somu jauktais koris “Ziemeļmeita”. Kristīne Baltiņa (soprans), Rita Bogdanova (klavieres), Natālija Meļņikoviča (akordeons), Raimonds Melderis (vijole), Oskars Upenieks (kontrabass), Mārcis Kalniņš (sitamie instrumenti). Dirigenti Ksenija Grabova, Ieva Lavrinoviča ja Ilmārs Millers. Programma P.Butāns, L.McKennitt, A.Piazzolla, S.Robinovitch u.c.

2013

Brivibas piemineklis

Latvijas Neatkarības dienas koncerts

Latvijas Neatkarības dienas koncerts 2013.gada 16.novembrī Kalajärvi Ruskatalo, Ruskaniitty 4, Espoo, Somija. Diriģents Ilmārs Millers, koncertmeistare Ieva Lavrinoviča.

dziesmu svetki

XXV Vispārējie latviešu Dziesmu un XV Deju svētki

No 2013. gada 30. jūnija līdz 07. jūlijam koris piedalās XXV Vispārējos latviešu Dziesmu un XV Deju svētkos, Rīgā.

Kori Ziemeļmeita atbalsta